Červenec 2009

Přihlášky pro sezónu 2009 / 2010

31. července 2009 v 10:52 INFORMACE
Od 1. září si můžete brát přihlášky ve školní družině u paní vychovatelky O. Křenkové. Přihlášku pak vyplňte a odevzdejte zpět do družiny. Členský poplatek je 100 Kč.

Mažoretky, které chodily tuto sezónu a budou chodit i nadále, MUSÍ DÁT PŘIHLÁŠKU ZNOVA!

Mažoretky
Princess (cca do 10 let)
Sněženky (od 10 let)

Těšíme se na vás!